מעל
50 אלף

פצועי צה”ל
חיים היום במדינת ישראל

אגודת הידידים של ארגון נכי צה”ל הוקמה על ידי
ארגון נכי צה”ל ושמה לעצמה למטרה:

להעמיק את המודעות והמחויבות של הציבור הישראלי.
להיות נדבך משמעותי ביוזמה והובלת מיזמי שיקום ייחודיים.
לסייע לכל פצוע לחזור למעגל החיים.
ליצור שותפות אמיתית בין המגזר העסקי והציבורי לפצועי צה”ל.
לגייס את המשאבים הנדרשים לשיקום פצועי צה”ל.

הסיפור שלהם הוא הסיפור של כולנו!