בית הלוחם עד אליך- פרויקט הסעים

מטרת הפרויקט הינה הנגשת בתי הלוחם לפצועות ופצועי צה”ל.
אלפי פצועות ופצועי צה”ל מתקשים בהגעה עצמאית אל בתי הלוחם, מה שפוגע באופן משמעותי בתהליך שיקומם.
הקרן לידידות נרתמה לטובת הנושא החל מינואר 2023 השקנו את פרויקט ניידות בידידות במסגרתו מופעלים שאטלים לאיסוף חברים אל ומבתי הלוחם.
הפרויקט כולל 4 ניידות ל- 4 בתי לוחם (חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע), בזכות הפרויקט אנו מנגישים את ההגעה לטיפולים ולפעילויות עבור אלפי פצועות ופצועים ברחבי הארץ.

בודק...