מיזם המחבר בין פצועי צה”ל ועובדי חברות וארגונים למסע ישראלי משותף המייצר חיבור ערכי וחברתי במסע אל נופיה וזיכרונותיה של מדינת ישראל. 
השיח, השותפות, האינטנסיביות, הפשטות, המקומות והאנשים במסע ישראלי יוצרים שפת מסע ייחודית המסייעת בידי המשתתפים לקיים ברור פנימי עמוק ומשמעותי ביחסם לקהילה, לעם ולמדינה. המסע בנופיה של ישראל, אנשיה ותכניה מושתת על העצמה אישית ותקשורת בינאישית המובילה לשיח ערכי בנושאי רוחב משמעותיים בחברה הישראלית.
השותפה שלנו:מסע ישראלי