טיול שחרור הינו תוכנת שיקומית שמטרתה להעניק לפצועי צה”ל הצעירים הזדמנות ייחודית להשלים את החוויה הישראליתשהפכה למסורת עבור כל חייל שמסיים את שירותו הצבאי.

המסע למזרח נמשך 14 יום, במהלכם הפצועים מתמודדים עם אתגרים מורכבים, פיזיים ומנטליים, שמסייעים להם בעתיד במסע השיקום האישי. שיאו של המסע הינו טרק הכולל טיפוס משמעותי לפסגות הרי ההימלאיה.

השותפה שלנו: