החיבור בין אתגרי העולם העסקי לבין אתגר אישי של פצועי צה״ל הצעירים, הוא לא שגרתי, מעצים ויוצר שותפות ייחודית ומעניינת, כזו שתסייע לפיתוח הדדי ולחיזוק הגאווה הישראלית המשותפת.

השותפות כוללת תמיכה בתכניות הקידום לפצועים, יחד עם פעילויות להעצמה משותפת שבה תידרש מעורבות עובדים, ותמיכה במשאבי השיקום.

נקודת זינוק – המקום לשותפות שלכם
“נקודת זינוק” הנה תכנית קידום לפצועי צה”ל הצעירים, ובנויה משלושה מסלולי שיקום: